Online værktøjer

Her er på siden finder du links til interessante online værktøjer (også kaldet web 2.0 værktøjer). Online værktøjerne er som udgangspunkt gratis og kan anvendes efter behov både i din tilstede undervisning i klassen, men også som online værktøjer på fjernundervisningskurser.

Liste over online værktøjer

  • Movenote – forklar dit faglige stof på en nem og præsentabel måde
  • PowToon – lav enkle oplæg og gennemgange af et fagligt stof
  • Prezi – præsenter dit faglige stof online
  • Screencast-O-Matic – optag en læringsvideo
  • Socrative – inddrag dine kursister løbende i tilstede undervisningen
  • ThingLink – gør dine billeder interaktive

Hvorfor anvende online værktøjer?

Du kan som instruktør på Hjemmeværnsskolen anvende online værktøjerne i forbindelse med udarbejdelsen af dit undervisningsmateriale. Undervisningsmaterialet vælger du som instruktør om du vil/kan anvende som supplement til din online undervisning eller tilstede undervisning.