Tekniske overvejelser

Produktion af læringsvideo – teknikovervejelser

Hjemmeværnsskolens pædagogiske konsulent Torben Møller giver gode råd og tips, til hvad du som producent kan inddrage af tekniske overvejelser i forbindelse med udarbejdelse af din læringsvideo.

0 votes
Share