Kvalifikationsrammen for livslang læring

Foredrag om Kvalifikationsrammen for livslang læring

I læringsobjektet “Kvalifikationsrammen” bliver du ført igennem hvad “Kvalifikationsrammen for livslang læring” i Forsvaret er og hvad den betyder for dig som instruktør.

Foredraget er afholdt for frivillige instruktører i Hjemmeværnet, af OK Thomas Grønlund på Flyvestation Skalstrup 19 AUG 2016.

1 vote
Share