Introduktion til felttelefon FT-58

Hvad indeholder Felttelefon FT-58 kurset?

Du vil blive introduceret til Felttelefon FT-58. Du vil lære Felttelefonens hoveddele, hvordan man afprøver telefonen samt hvordan man betjener telefonen.

Efterfølgende kan du oprette og anvende en Felttelefon FT-58. Telefonen kan anvendes i forbindelse med feltmæssige og civile telefonsystemer, samt til fjernbetjening af visse radiostationstyper.

Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Hjemmeværnsskolen og Telegrafregimentet.

Du tilgår kurset via dette link.

0 votes
Share