HOP

Hjemmeværnsskolens Ordblinde Program (HOP)

Hjemmeværnsskolen anviser her de hjælpemuligheder der stilles gratis til rådighed for ordblinde kursister på Hjemmeværnsskolens tilstede-  og onlinekurser på både computer og smartphones.

Liste over ordblinde værktøjer som tilbydes på HVS kurser

Behov for yderligere ordblinde hjælp?

Hjemmeværnsskolen har indgået samarbejde med førende eksperter på ordblindeområdet. Samarbejdspartnerne har konstant fokus på læse-/stavesvage og deres muligheder på arbejdsmarkedet og i uddannelsesystemet.

Kontakt Hjemmeværnsskolens ordblinde konsulent Torben Møller på telefon 2565 6644 for yderligere information.