Guidelines til produktion af læringsvideo

Herunder forklares det, hvad du bør overveje når du vil producere en læringsvideo.

Forbered din læringsvideo

Inden du går i gang med at producere en læringsvideo, så bør du forberede indholdet. Derfor er denne guideline udarbejdet og er ment som en hjælp til selvhjælp.
Den indeholder tips og ønsker til hvordan du som  kan forberede dig bedst muligt til mødet med videofotograferne og spare dig for tid og frustration.

Intro

Introen består af tre delelementer; start, midte og afslutning. Samlet set skal introen ikke fylde mere end 15 til 30 sekunder.

Forberedelse inden optagelserne

  • Inden du dukker op til videoptagelserne, så hav introen klar som tekst.
  • Få en fagperson til at kontrollere den og hav fokus på at den ikke er for lang.
  • Optag eventuelt dig selv, på din mobil telefon, så du får en fornemmelse for længden på din intro.

Inspirationstekster

Nedstående tekst- og videoeksempler er er eksempler du kan finde inspiration i.

Start – eksempel på tekst

  • I denne læringsvideo vil vi gennemgå [emnet]

Midte – eksempler på tekst

  • Vi vil gennemgå [emne] og du vil få svar på følgende [emne] • Du vil få [denne viden] ved at se læringsvideoen

Afslutning – eksempel på tekst

  • Vær særligt opmærksom på følgende i videoen

Find også inspiration i introvideoerne

  • Se eventuelt også “Det gode eksempel på en intro” herunder med Gry Isaksen og Dorthe Vennits for at finde inspiration.
  • Det er vigtigt at du har fokus på beklædningen, den skal være så korrekt som muligt.