Didaktiske nøglebegreber

Foredrag om didaktiske nøglebegreber

I læringsobjektet “Didaktiske nøglebegreber” bliver du som instruktør ført igennem, hvad disse nøglebegreber betyder for dig som instruktør.

Didaktiske nøglebegreber er en del af foredraget omkring “Kvalifikationsrammen for livslang læring” i Forsvaret). Foredraget blev afholdt for frivillige instruktører i Hjemmeværnet, af OK Thomas Grønlund på Flyvestation Skalstrup 19 AUG 2016.

1 vote
Share