Stabshjælper kursus

Hvad indeholder Stabshjælper kurset? På dette onlinekursus vil du blive introduceret til de primære arbejdsopgaver, du som stabshjælper skal løse. Du skal arbejde med brug af skriftlige arbejder som journalen og disloceringsoversigten. Og du skal arbejde med situationskort samt kalker og skitser. Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Hjemmeværnsskolen …

Læringsvideo links

Links til læringsvideoerne Herunder finder du links til de læringsvideo som HVS har udviklet sammen med diverse myndigheder i det danske Forsvar. …

Introduktion til felttelefon FT-58

Hvad indeholder Felttelefon FT-58 kurset? Du vil blive introduceret til Felttelefon FT-58. Du vil lære Felttelefonens hoveddele, hvordan man afprøver telefonen samt …

Didaktiske nøglebegreber

Foredrag om didaktiske nøglebegreber I læringsobjektet “Didaktiske nøglebegreber” bliver du som instruktør ført igennem, hvad disse nøglebegreber betyder for dig som instruktør. Didaktiske …

Kvalifikationsrammen for livslang læring

Foredrag om Kvalifikationsrammen for livslang læring I læringsobjektet “Kvalifikationsrammen” bliver du ført igennem hvad “Kvalifikationsrammen for livslang læring” i Forsvaret er og hvad den …